Thông tin sản phẩm
Giá tại quán: 45.000 vnđ
Bao gồm: Mì gói bò kho
Miễn phí trà đào kho dùng tại quán
App VillShip App RyO