Thông tin sản phẩm
Giá tại quán: 45.000 vnđ
Bao gồm: Hủ tiếu bò kho
Miễn phí trà đào kho dùng tại quán
App VillShip App RyO