Thông tin sản phẩm
Giá tại quán: 55.000 vnđ
Bao gồm: Hủ tiếu bò kho + Trà đào
App VillShip App RyO