Thông tin sản phẩm
Giá tại quán: 53.000 vnđ
Bao gồm: Hủ tiếu bò kho + Nước ngọt
App VillShip App RyO