Thông tin sản phẩm
Giá tại quán: 45.000 vnđ
Bao gồm: Bò kho + Bánh mì
Miễn phí trà đào kho dùng tại quán
App VillShip App RyO